MENÚ

L’ÒSTIA

GASTRONOMIA

ESPAIS

LA BARCELONETA

RESERVES

LÒSTIA

L’Òstia de la Barceloneta – Restaurant
Taverna Gastronòmica

93 221 47 58

LA

BARCEL

ONETA

AIXÒ ES

L’ÒSTIA

LA BARCELONETA

La Barceloneta

és un barri d’origen mariner del districte de Ciutat Vella de Barcelona construït durant el segle XVIII i dissenyat inicialment per l’enginyer Prosper de Verboom per als habitants del barri de La Ribera que havien perdut els seus habitatges, destruits per Felip V per construir la Ciutadella. 

Les obres

no van començar fins al 1753, sota nou projecte i direcció de l’enginyer militar Juan Martín Cermeño a petició de Jaume de Guzmán (Marqués de la Mina).

El barri

de la Barceloneta deu la seva existència als terrenys que es van guanyar al mar en absorbir l’illa de Maians. Es va construir sobre terrenys artificials i sempre s’ha caracteritzat per la seva gent humil i treballadora, majoritàriament pescadors, a més tenia un caràcter profundament multicultural.

3 de febrer del 1753